Verkko-opinnot

Teologia

Raamattuopistolla opiskelet teologiaa vahvan tieteellisesti ja samalla hengellisesti ravitsevasti

Teologian verkko-opinnot antavat sinulle kattavat tiedot eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen ja käytännöllisen teologian sekä uskontotieteen perusteista.

  • Opit Raamatun tuntemuksen lisäksi muun muassa kirkkohistorian tapahtumia, ajan filosofioiden kytkeytymistä teologiaan, kristillisten oppien kehitystä, sielunhoitoa ja sosiologian ja psykologian näkökulmia uskontoon.
  • Saat valmiuksia toimia hengellisessä työssä.
  • Voit opiskella työn tai muun toimen ohella etänä sinulle sopivana ajankohtana verkko-oppimisympäristössämme.
  • Oppimisympäristössä voit katsoa ja kuunnella kymmeniä verkkoluentoja, lukea referaatteja kirjoista sekä tutustua muuhun tukimateriaaliin.

Opintojen sisällöissä on paljon yhtäläisyyksiä Itä-Suomen yliopiston (UEF= University of Eastern Finland) sisältöjen kanssa, joten voit halutessasi käyttää sitä tukipakettina avoimen yliopiston yleisen teologian perusopintojen (25 op) suorittamisessa.

Kaikille teologiasta kiinnostuneille

Teologian verkko-opinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet laajalti teologiasta ja siihen läheisesti kytkeytyvistä ilmiöistä. Toiselle opinnot ovat lähtölaukaus teologian maisterin opintoihin, toinen suorittaa itsenäisen sivuaineen jo suoritetun tutkinnon rinnalle ja siten vaikka aineopintojen jälkeen uskonnon aineenopettajan pätevyyden. Opiskella voi myös puhtaasta omasta mielenkiinnosta omaksi iloksi ja rakennukseksi.

Raamattuopiston Teologian verkko-opinnot on tarkoitettu omatoimiseen vapaamuotoiseen opiskeluun. Ne eivät sisällä tenttejä tai muita suoritteita. Opintopisteiden suorittamisesta kiinnostuneet voivat rekisteröityä avoimeen yliopistoon ja hyödyntää Raamattuopiston teologian verkko-opintojen materiaalia avoimen yliopiston opintopisteiden suorittamisessa. Raamattuopistolla tutorointia ei ole tarjolla, joten opiskelijan tulee olla itseohjautuva ja itsenäiseen opiskeluun tottunut.

Opintojen kustannukset

Hinta 90 € sisältää Raamattuopiston verkko-oppimisalustan käytön kolmeksi lukukaudeksi (noin 1,5 vuotta).

Opinnot koostuvat verkko-oppimisympäristön laajasta tukimateriaalista. Verkko-oppimisympäristö sisältää yli 100 verkkoluentoja, referaatteja oppikirjoista sekä muuta tukimateriaalia. Opiskelu on mahdollista myös työn ohessa.

Jos opiskelija haluaa suorittaa myös Itä-Suomen avoimen yliopiston opintopisteitä, tulee hänen rekisteröityä sinne erikseen. Hinta on Avoimen yliopiston määrittämä, syksyllä 2023 15 € / opintopiste. Koko 25 opintopisteen kokonaisuus maksaa siten 375 €. Myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen Avoimeen yliopistoon on mahdollista.

Teologian verkko-opintojen opettajat

Verkkoluentojen (tallenteita) luennoitsijoina toimivat monet alansa asiantuntijat teologian maistereista tohtoreihin mm.

Ville Auvinen, TT SLEY:n lähetysjohtaja, Sanansaattajan päätoimittaja
Timo Eskola, TT FT dosentti STI:n tutkija
Eero Junkkaala, TT raamatunopettaja
Timo Junkkaala, TT eläkkeellä oleva entinen Suomen Raamattuopistosäätiön toiminnanjohtaja
Erkki Jokinen, TM kirjailija, valokuvaaja & pappi
Tiina Karlsson, TM, lehtori, Suomen Raamattuopiston nuorisotyön johtaja
Veli-Matti Kujala, TM Suomen Raamattuopiston vararehtori
Timo Liiri TM, Suomen Raamattuopiston nuorisopastori
Lauri Vartiainen, TM Suomen Raamattuopiston Säätiön toiminnanjohtaja

Vastaava opettaja

Veli Matti Kujala Vararehtori Suomenraamattuopisto

vararehtori
TM Veli-Matti Kujala
veli-matti.kujala@sro.fi
p. 09 5123 9119.

Kiinnostaako sinua teologinen yleissivistys vai onko tavoitteenasi teologin ammatti?